Agrodome Advies & Ontwikkeling

kringloop materialen

Agrodome B.V.

In augustus 2018 is de B.V. Agrodome Advies & Ontwikkeling gestart als spin-off van de Stichting Agrodome. In dit zelfstandige advies- en projectbureau worden biobased en circulaire bouwprojecten uitgevoerd. Geheel in lijn met de visie en missie van de Stichting Agrodome.

 

De tweekoppige directie stelt zich aan u voor:

Fred-van-der-Burgh

Fred van der Burgh

Mijn achtergrond is bosbouw en planologie. Dat geeft al aan dat mijn belangstelling uitgaat naar duurzame, milieuvriendelijke oplossingen voor het produceren en toepassen van natuurlijke materialen in een gezonde omgeving. Via het product hout ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de ecologische en biobased bouwwereld.

Mijn passie ligt in het ontwikkelen en ontsluiten van kennis voor toepassing in de praktijk. Altijd met duurzaamheid en samenwerking als uitgangspunt. Daarnaast het transparant maken en communiceren van de milieu impact van (bouw-)materialen.

Deze passie komt goed tot uiting in het werk voor Agrodome, waar kennisdeling, kennisontwikkeling en samenwerking voorop staan. Zowel nationaal als internationaal. Een mooi voorbeeld is de Green Deal biobased bouwen, waar wij samen met ruim 40 bedrijven, organisaties en overheden ons bogen over vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving, communicatie, scholing en marketing. Samen met een groep enthousiaste en betrokken mensen heeft Stichting Agrodome deze taak overgenomen. Met dit soort stappen hoop ik de volgende stap, opschaling van biobased en ecologisch bouwen te gaan bereiken.

Mede eigenaar van adviesbureau: Forest-Design. Dit adviesbureau ontwikkelt en/of adviseert bij het opzetten van (inter-)nationale projecten waarin een duurzame, comfortabele toekomst voorop staat.

Sissy Verspeek

Sissy Verspeek

Ik hou van de natuur, van materialen én van techniek. Tijdens mijn opleiding bouwkunde ben ik deze drie passies gaan combineren. In de afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in het bouwen met natuurlijke en biobased materialen in Nederland en andere Europese landen. Ik geef regelmatig lezingen over het gebruik van natuurlijke materialen zoals stro en hennep, op (inter-)nationale congressen, scholen en beroepstrainingen.

Via Agrodome ben ik actief om de bouwkolom los te koppelen van de fossiele grondstoffen door de vele biobased oplossingen zichtbaar te maken voor alle spelers in de bouwketen. Dit doen wij op landelijk en op Europees niveau. Hierbij werken wij samen met MKB bedrijven, onderwijs, onderzoek en de overheid.

Het gaat om samenwerken, een platform zijn en mogelijkheden zichtbaar maken. Om het bouwen met biobased en ecologische materialen op beleidsniveau in te voeren en de toepassing van dergelijke materialen op te schalen.

Eigenaar van adviesbureau: Natuurlijk Thuis. De basis voor Natuurlijk Thuis is ‘een huis dat met je meeleeft’. Een woningen of een andere ruimte waar de gebruiker zich thuis voelt. Dit betekent het toepassen van natuurlijke materialen in een mooi ontwerp. Activiteiten zijn het delen van kennis met lezingen, trainingen of excursie of een interactieve samenwerking als kennispartner in (ver-)bouwprojecten.

Emile 
trea
Caroline

Samenwerkingspartners

Emile Quanjel,
Senior expert innovatie proces & circulair ontwerpen en bouwen.
Meer informatie

Trea Hermans,
Forest-Design, website manager, grafisch ontwerp en communicatie.
Meer informatie

Caroline van der Laan,
Junior LCA analist.
Meer informatie

Contact

 

logo Stichting Agrodome

Kennis- en innovatiecentrum

Stichting Agrodome is een ideële organisatie die zich inzet voor meer natuurlijke grondstoffen in de bouw die geschikt zijn voor recycling. Goed voor het milieu en gezond om in te wonen. Informatie over de mensen van Stichting Agrodome vindt u op stichting.agrodome.nl/wie-wij-zijn/ .