Stichting Agrodome

Kennis- en innovatiecentrum

Stichting Agrodome is een ideële organisatie die zich inzet voor meer natuurlijke grondstoffen in de bouw die geschikt zijn voor recycling. Goed voor het milieu en gezond om in te wonen.

gewenste kringloop van materialen in de bouw

 

Agrodome B.V.

Advies en ontwikkeling

In augustus 2018 is Agrodome Advies en ontwikkeling gestart als spin-off van de Stichting Agrodome. In dit zelfstandige advies- en projectbureau worden biobased en circulaire bouwprojecten uitgevoerd. Geheel in lijn met de visie en missie van de Stichting Agrodome.

Agrodome Advies en Ontwikkeling is opgezet door Fred van der Burgh en Sissy Verspeek.

Bestuursleden Stichting Agrodome

Ons bestuur bestaat uit vijf enthousiaste personen. Zij komen vanuit verschillende deelsectoren binnen de bouwwereld.


Bestuur Stichting Agrodome

Fred van der Burgh, voorzitter/penningmeester

Sissy Verspeek, secretaris

Han van Drunen

Jaap van de Linde

Hans van der Torren


Raad van Advies

Geert Mantingh

Jan te Hennepe

Jan van Dam

Willem Eckhardt

Andrea Henning

Willem Jan Sanders


Ondersteuning

Diny Gesink, management assistent
Trea Hermans, website manager