Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten. Deze samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.

 

logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

logo-european-commision

 

Agrodome neemt ook deel aan Europese innovatie projecten zoals Growing a green future  Circulaire Weginfrastructuur en PEF, pilot project Thermal insulation .


Samenwerkingsprojecten rondom onderzoek, onderwijs en voor het bedrijfsleven waar Agrodome in deelneemt. 

.

 


.

logo Europese Unie - Op oost

Cluster Circulaire Weginfrastructuur

Agrodome zet samen met 6 partners in dit project gezamenlijk een clusternetwerk op met als thema circulaire weginfrastructuur. Dat gebeurt samen met mkb-bedrijven, netwerkorganisaties op het gebied van circulaire economie én opdrachtgevers die hierbij aanhaken.

Meer informatie Cluster Circulaire Weginfrastructuur  


.logo-ibi2

 

IBI²

IBI² staat voor ‘Institute of Biomimicry for Interior Innovations’. Hierbij zijn duurzaamheid, biomimicry en leren denken zoals de natuur dat doet de sleutels. Afval wordt gezien als een grondstof voor nieuwe producten. Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologisch afbreekbaar te zijn. Architecten en bedrijven uit de bouwsector kunnen bij IBI² terecht voor advies en inspiratie rond het gebruik van materialen in de bouw. Agrodome levert aan IBI² expertise als consultant bij bouwvragen, gebiedsprojecten en productontwikkelingen en zet samen met IBI² projecten op.

Meer informatie IBI²  

Agrodome heeft meegewerkt aan het mooie inspiratieboek van IBI². Daarin komt de kracht en schoonheid van natuurlijke materialen en hun vele ontwerp mogelijkheden mooi in beeld. Met onder andere voorbeelden van Mycelium (CoEBBE), Isolatie gebaseerd op de ijsbeer (Lindezine), Europees hardhout (Robiniawood), Ecologisch plaatmateriaal (Cemplaat) en toepassingen van Leem (Tierrafino).
IBI2_Designbook_A4_LR   (Pdf 20Mb)


 

wageningen klimaatneutraal

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving

Duurzaamheidsprofiel bouwmaterialen voor gemeenten (vanaf 2018)

Woningbouwers stimuleren om stappen te zetten naar een circulaire economie.

De gemeente Wageningen werkt met een duurzaamheidsprofiel om bij een gesprek over woning (ver)bouw de bouwer en opdrachtgevers te stimuleren om zoveel mogelijk te doen om de woningen te verduurzamen. Hiervoor hanteert de gemeente een matrix met maatregelen op gebied van Energie, Afval, Water en Materiaal gebruik.

Meer informatie duurzame materialen in de woningbouw 

 


 

logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

logo europa

Europees grensoverschrijdend innovatieproject

Growing a green future (vanaf 2017)

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag gaan met deze materialen. ‘Growing a green future’ pakt dit en zet een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie.

Stichting Agrodome, Inagro  en Millvision gaan in dit project aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Met lokale geteelde hennep, vlas of miscanthus worden de noodzakelijke bouwmaterialen geproduceerd, bijvoorbeeld bouwblokken, isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal.

Meer informatie vindt u op de site van grensregio.nl


logo-circulairbouwen

Het circulaire bouwen

GFSC consultants and Engineers, Synerco Communicatie, de Radboud Universiteit, de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen , Stichting Agrodome, Optimal Planet en de NTP-groep hebben de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Circulair Bouwen (voorheen Het Nieuwe Bouwen) om concrete invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie binnen de bouwsector. Waarbij tal van cross-overs zullen worden gemaakt om zowel technische, maatschappelijke, bestuurlijke en economische innovaties te realiseren.

Stichting Circulair Bouwen 


logo Ecobouw

 

Stichting Ecobouw Nederland (vanaf 2016)

Ecobouw Nederland  is opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en optimaliseren.

.
Bestuur-EcoBouw-Nederland
Bestuur en secretariaat EcoBouw Nederland van links naar rechts; Ralf van Tongeren, Fred van der Burgh, Sissy Verspeek, Patrick Schreven, Jaap van de Linde, Hans van der Torren en John van Mourik.
Ecobouw NL bij IcDubo
Stand van Ecobouw NL bij IcDubo in Rotterdam
.
Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De bouwwereld moet van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen.

Afspraken klimaatconferentie Parijs 2015 


schermafbeelding kennisbank biobasedbouwen

Kennisbank Biobased Bouwen (vanaf 2014)

De Kennisbank Biobased Bouwen is ontstaan vanuit de Green Deal Biobased Bouwen waarin 30 bedrijven en kennisinstellingen en drie ministeries werkten om biobased materialen, producten en bouwconcepten op de kaart te zetten. Partners in de kennisbank biobased bouwen zijn Avans en IcDuBo.

Kennisbank biobased bouwen op biobasedbouwen.nl


Bouwboulevard (vanaf 2013)

Agrodome heeft de virtuele bouwbeurs “Bouwboulevard” ontwikkeld. Hiermee wordt de informatie over duurzame bouwoplossingen en producten toegankelijk voor iederen met een internet aansluiting. 24 uur per dag, 7 dagen ook op feest en vakantietijden.

bouwboulevard.com 


logo-european-commision

Europees innovatieproject

PEF, pilot project Thermal insulation (2014 – 2018)

De Europese commissie, DG Environment, werkt aan de Product Environmental Footprint (PEF) als middel om op Europees niveau één markt te creëren voor groene producten . Om deze op LCA gebaseerde, methodiek te testen zijn er verschillende pilots opgestart.

Agrodome trekt , samen met de partners van het CAP’EM project, de pilotversie voor thermische isolatiematerialen in de brede zin. Vertegenwoordigende federaties van alle gangbare isolatieproducten in Europa nemen deel aan deze pilot.

ec.europa.eu/commission/index_en 

Meer informatie PEF op website EU