Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur

geplaatst in: Artikel, Nieuws | 0

Afsluiting van het project Hotspot Circulaire Weginfrastuctuur

Inleiding

Onder leiding van Stichting Circulair Bouwen hebben zeven partners, waaronder Stichting Agrodome, elk met een geheel eigen expertise en inbreng, 2 jaar lang hard samen­gewerkt om circulaire weginfrastructuur een flinke stap dichterbij te brengen.

Zij deden dat met ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en traden naar buiten onder de naam Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. En zijn daarbij letterlijk door het hele land getrokken, van Texel tot Maastricht en van Rotterdam tot Zevenaar. Er zijn voordrachten gehouden, bedrijven begeleid en werksessies georganiseerd.

Op een aantal hoofdthema’s zijn specialistische congressen georganiseerd: Juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen, Circulariteit en financiën in de infrasector, Bio-based business-­modellen in de infrasector en Tools en meetmodellen voor circulariteit.

Projecten 

Het subsidieprogramma bepaalde de richting;  het leggen van verbindingen, het delen van kennis en het stimuleren en adviseren van bedrijven. Het was niet altijd makkelijk maar uiteindelijk kwamen er wél mooie, verbindende sessies met bedrijven en opdrachtgevers uit voort, waarin kennis over techniek, materialen en processen werden gedeel., Dit leidde tot inspiratie en enthousiasme en (de aanzet tot) mooie, concrete projecten.

Resultaten

Het team is trots op wat ze gedaan en bereikt hebben, de vele zaadjes de ze hebben gezaaid en die op termijn zeker zullen uitkomen of inmiddels al uit­gekomen zijn! En ze gaan door in de vorm van het Living Lab Circulaire Fietsinfrastructuur, een open en meerjarig inno­vatie­platform waar overheden, bedrijven, onderwijs, ngo’s en burgers samen optrekken. Een aanpak voor complexe uitdagingen zoals de transitie naar een circulaire bouweconomie.

In het Living Lab worden circulariteit en fietsmobiliteit structureel met elkaar verbonden, werken aan opschaling en systematisch en integraal gaan voortbouwen op de uitkomsten van de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. Deze laatste blijft voorlopig ook bestaan.

Na 2 jaar hard werken weten ze nu aan welke knoppen we moeten draaien. En hoe we verder gaan in de vorm van het Living Lab Circulaire fietsinfrastructuur, systematisch en integraal, waarbij het bevorderen van fietsmobiliteit en circulaire fietsinfra (toplaag, ondergrond, bermen, maar ook straatmeubilair, verkeersborden, ICT-oplossingen, etc.) hand in hand gaan. Met aandacht voor veiligheid, fietsgemak, beleving en educatie. Overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en ngo’s kunnen zich vanaf nu aanmelden om mee te doen, zowel uit Oost-Nederland als uit overige regio’s.

Brochure ‘Samen werken in de fietsinfrastructuur’

Het verslag van 2 jaar Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. Met uitkomsten, aanbevelingen en onze plannen om verder te werken aan opschaling. De brochure over onze ervaringen om te komen tot circulaire fietsinfrastructuur kunt u hier downloaden.

Wilt u op de hoogte blijven, meld u zich dan aan voor onze gratis e-mail nieuwsbrief, via de knop rechtsboven op de Homepage van Stichting Circulair Bouwen.

Minder duurzaam: er is ook een kleine oplage in druk beschikbaar. Mail hiervoor even naar info@circulairbouwen.org.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *