Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten en partner voor LCA-reviews .De samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Op deze projectpagina staan afgeronde projecten waar Agrodome B.V., Advies en Ontwikkeling in deel heeft genomen.

De projecten waar Stichting Agrodome in deel neemt staan hier niet bij. Kijk op Stichting Agrodome/projecten voor meer informatie.

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een is een ontwikkelbureau en een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.


Afgeronde innovatieprojecten in Nederland en Europa waar Agrodome Advies en Ontwikkeling in deel in heeft genomen.

.

 


logo CBCI Interreg

logo europa

Project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)

Omvangrijk onderzoek naar efficiënt gebruik van grondstoffen in de bouw

Agrodome Advies en Ontwikkeling is partner in het Interreg2Seas project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI). Het doel van het project is om een werkende – circulaire – aanpak te ontwikkelen voor circulair en biobased bouwen.

Bij de aanpak worden meegenomen: integraal technische aspecten, business modellen en randvoorwaardelijke aspecten (juridische, sociale). De aanpak wordt onder andere ontwikkeld aan de hand van prototyping bij de University of Bath (UK) en SPARK Maker Space in Den Bosch én met behulp van real-live projecten in Vlaanderen en Zeeland. In dit project werkt Agrodome samen met tien partners en zeventien observer partners in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Avans University for Applied Science is de leadpartner. Meer informatie  
Nieuwsbericht februari 2019    Newsletter October 2020   Newsletter January 2021     Newsletter March 2021   Newsletter June 2021  Newsletter October 2021  Newsletter January 2022    Newsletter April 2022  

Informatieposter 1 (pdf) Informatieposter 2 (pdf) White paper 1 - Vijf bouwstenen White paper 2 - Aanbesteden White paper 3 - Regels & Voorschriften Magazine - All the tools you need to build circular and biobased

Maak een circulair constructie project met de informatie en de bijbehorende tool: circularbuilt

With the help of the information on the circular built website and the accompanying tool, you’ll have a circular construction project in no time.


 

LCA-studie over houten sluisdeuren voor Rijkswaterstaat

Het onderwerp van de studie is een gestandaardiseerde houten sluisdeur ten behoeve van projecten van Rijkswaterstaat.  De resultaten worden omgezet in MKI-waarden, die gebruikt gaan worden om verschillende materialisaties van de sluisdeur te gaan vergelijken. Het gaat dan om een vergelijking met beton, staal en kunststof op basis van MKI-waarden en een LCC. Afgerond in 2021.

Meer informatie  


circulaire-bouweconomie-RVO

Circulair inkopen bij gemeenten

In het kader van de impulsregeling klimaatneutraal en circulair inkopen van RVO heeft Agrodome Advies en Ontwikkeling haar expertise geleverd voor een pilot bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Afgerond in 2021

Meer informatie in nieuwsbericht: Stappen in de Circulaire Economie  


beeld WUR-food-biobased-research

Project ACT Tiny houses

Onderzoek naar mogelijkheden voor biobased ‘Tiny Houses’

Agrodome Advies en Ontwikkeling heeft een opdracht voor studenten van de Wageningen University geïnitieerd. Het doel is om de mogelijkheden in kaart te brengen voor de bouw van kleine biobased units voor huisvesting, kantoor etc. Studenten doen dit onderzoek in het kader van het S-ACT programma. Het onderzoek vindt plaats begin 2019 en is in maart 2019 afgerond. Meer informatie 

Over Academic Consultancy Training

Wageningen University & Research biedt de mogelijkheid om tegen relatief weinig kosten en tijd een project te laten uitvoeren door Master studenten. Voor de studenten is dit een kans om in de laatste fase van hun studie in een real-life setting aan een project voor een opdrachtgever te werken. 

Podcast tiny house project


Afgeronde innovatieprojecten van Stichting Agrodome:

Via onderstaande link vindt u een overzicht van de afgeronde innovatieprojecten die zijn gestart vòòr de oprichting van de BV.

 Projecten waar Stichting Agrodome in deel in heeft genomen.