Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten en partner voor LCA-reviews .De samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Op deze projectpagina staan afgeronde projecten waar Agrodome B.V., Advies en Ontwikkeling in deel heeft genomen.

De projecten waar Stichting Agrodome in deel neemt staan hier niet bij. Kijk op Stichting Agrodome/projectenvoor meer informatie.

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een is een ontwikkelbureau en een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.


Afgeronde innovatieprojecten in Nederland en Europa waar Agrodome Advies en Ontwikkeling in deel in heeft genomen.

.


beeld WUR-food-biobased-research

Project ACT Tiny houses

Onderzoek naar mogelijkheden voor biobased ‘Tiny Houses’

Agrodome Advies en Ontwikkeling heeft een opdracht voor studenten van de Wageningen University geïnitieerd. Het doel is om de mogelijkheden in kaart te brengen voor de bouw van kleine biobased units voor huisvesting, kantoor etc. Studenten doen dit onderzoek in het kader van het S-ACT programma. Het onderzoek vindt plaats begin 2019 en wordt in maart 2019 afgerond. Meer informatie 

Over Academic Consultancy Training

Wageningen University & Research biedt de mogelijkheid om tegen relatief weinig kosten en tijd een project te laten uitvoeren door Master studenten. Voor de studenten is dit een kans om in de laatste fase van hun studie in een real-life setting aan een project voor een opdrachtgever te werken. Academic-Consultancy-TrainingAfgeronde innovatieprojecten van Stichting Agrodome:

Via onderstaande link vindt u een overzicht van de afgeronde innovatieprojecten die zijn gestart vòòr de oprichting van de BV.

 Projecten waar Stichting Agrodome in deel in heeft genomen.