Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten. Deze samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

 

De belangrijkste projecten staan staan hieronder. Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken.

Agrodome is een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.

De afgeronde projecten en organisaties waar Agrodome partner is in duurzaam bouwen vind je op de andere tabbladen.

 

 

 

Samenwerkingsprojecten onderzoek , onderwijs en bedrijfsleven waar Agrodome in deelneemt.

.


logo SIA

SIA-RAAK project Polypyrrol

Binnen het SIA-RAAK project Polypyrrol wordt er gekeken welke slimme voordelen toegevoegd kunnen worden aan biobased materialen met behandeling van Polypyrrol. Op de eerste plaats is er voor de bouw gekeken naar een biobased gevel. Er is een overzicht gemaakt … Lees verder

 


logo het nieuwe bouwen

Het nieuwe bouwen

GFSC consultants and Engineers, Synerco Communicatie, de Radboud Universiteit, de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen , Stichting Agrodome, Optimal Planet en de NTP-groep hebben de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Het Nieuwe Bouwen om concrete invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie binnen de bouwsector. Waarbij tal van cross-overs zullen worden gemaakt om zowel technische, maatschappelijke, bestuurlijke en economische innovaties te realiseren.

Het nieuwe bouwen 


Federatie Bio-economie Nederland (vanaf 2017)

De Federatie Bio-economie Nederland  is een adviesorgaan voor de overheid. Deze is opgericht om de transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een low carbon bio-economie te bespoedigen.

Met de toetreding van Ecobouw Nederland en Agrodome krijgt de Federatie Bio-economie Nederland een zichtbare vertegenwoordigd uit de bouwsector.


logo interen Vlaanderen-Nederland

 

Europees grensoverschrijdend innovatieproject

Growing a green future (vanaf 2017)

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag gaan met deze materialen. ‘Growing a green future’ pakt dit en zet een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie.

De stichting Agrodome, Inagro  en Millvision evenementen gaan in dit project aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Met lokale geteelde hennep, vlas of miscanthus worden de noodzakelijke bouwmaterialen geproduceerd, bijvoorbeeld bouwblokken, isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal.

Meer informatie vindt u op de site van grensregio.nl


logo Ecobouw

 

Stichting Ecobouw Nederland (vanaf 2016)

Opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en optimaliseren.

.
Bestuur en secretariaat EcoBouw Nederland
Bestuur en secretariaat EcoBouw Nederland van links naar rechts; Ralf van Tongeren, Fred van der Burgh, Sissy Verspeek, Patrick Schreven, Jaap van de Linde, Hans van der Torren en John van Mourik.
Voorbeeldwoning mhhome
Verplaatsbare voorbeeldwoning mhome ontwikkeld door EcobouwNederland
.
Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De bouwwereld moet van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen.

Afspraken klimaaatconferentie Parijs 2015 


logo IBuild Green

IBuild Green (vanaf 2013)

Agrodome is partner in the iBuildGreen project. iBuildGreen is a webbased tool to connect the end-consumers to the building information chain. iBuildGreen offers the possibility to connect configurations to external databases like the CAP’EM database, and calculation models. This feature makes iBuildGreen unique. Consumers have the opportunity to compare configurations in respect to environmental impact, energy efficiency, costs and comfort. And make their chooses of materials based upon this information.

www.ibuildgreen.eu 


logo Bouwboulevard

Bouwboulevard (vanaf 2013)

Agrodome heeft de virtuele bouwbeurs “Bouwboulevard” ontwikkeld. Hiermee wordt de informatie over duurzame bouwoplossingen en producten toegankelijk voor iederen met een internet aansluiting. 24 uur per dag, 7 dagen ook op feest en vakantietijden.

bouwboulevard.com 


logo Europese commissie

Europees innovatieproject

PEF, pilot project Thermal insulation (2014 – 2017)

De Europese commissie, DG Environment, werkt aan de Product Environmental Footprint (PEF) als middel om op Europees niveau één markt te creëren voor groene producten . Om deze op LCA gebaseerde, methodiek te testen zijn er verschillende pilots opgestart.

Agrodome trekt , samen met de partners van het CAP’EM project, de pilotversie voor thermische isolatiematerialen in de brede zin. Vertegenwoordigende federaties van alle gangbare isolatieproducten in Europa nemen deel aan deze pilot.

ec.europa.eu/commission/index_en 

Afgeronde innovatieprojecten in Nederland en Europa waar Agrodome deel in heeft genomen.

.


logo capem

CAP’EM (2010 – 2014)

Agrodome is de Nederlandse partner in het Interreg IVb project Cycle Analysis Procedure for the Eco-impact of Materials (CAP’EM) . Dit project richt zich op de ontwikkeling van een Europese LCA methodiek geschikt voor MKB bedrijven en de informatieverstrekking over het gebruik en de toepassing van ecologische bouwmaterialen.

CAP’EM op de bouwboulevard 


logo ENVIREO

ENVIREO (2012-2014)

Agrodome is als partner in het CAP’EM project tevens partner in het Strategische cluster project ENVIREO van het Interregprogramma IV. In dit project wordt de kennis van vier verschillende InterregIV projecten gebundeld en uitgewisseld. Ook is gewerkt aan een publiekstool. Om de kennis te delen. Het zijn allemaal projecten op het gebied van duurzaam bouwen, met verschillende invalshoeken; Materiaal, Nieuwbouw, Renovatie, Monumenten, Kantoor- en bedrijfsgebouwen, Woonhuizen en Treinstations.

Envireo op de bouwboulevard 


BO Hotel (2014 – 2016)

Studie over gebruik en voordelen van lokale biobased materialen voor het BO-hotel, project in ontwikkeling.
BO-hotel is een initiatief van een groep ondernemers olv Ben Harsta, BNO innovaties, om zorg en wellness faciliteiten te koppelen aan recreatieve activiteiten rondom het Apeldoorns kanaal. Het toepassen van biobased materialen, producten en -bouwconcepten kan een belangrijke rol spelen voor de gezondheid en het welbevinden van de gebruikers. Dit initiatief heeft de Veluwse Innovatieprijs 20113 ontvangen.

alduurzaam-bohotel 


logo green deal biobased bouwen

Green Deal Biobased Bouwen (2013 – 2016)

Agrodome is penvoerder van de Green Deal Biobased Bouwen. In deze Green Deal werken ruim 30 bedrijven en kennisinstellingen samen met drie ministeries aan het creëren van een gelijk speelveld voor biobased materialen, producten en bouwconcepten. Hoofdthema’s zijn: wet- en regelgeving, kennisdeling/communicatie, marketing en duurzaam inkopen.

De belangrijkste resultaten zijn:


BIC Achterhoek (2014 – 2016)

Agrodome werkt samen met de HAN, Graafschap college en gebiedsontwikkeling Laarberg aan de opzet van een Biobased Innovation Centrum Achterhoek. (BIC Acherhoek. Het centrum BIC-Achterhoek zal ruimte gaan bieden aan innovatieve bedrijven en startende ondernemers in de biobased economy. Agrodome richt zich binnen dit concept op de invulling voor en door de bouwsector passend binnen het thema biobased economy.
www.bic-achterhoek.nl 


logo gobio

GOBIO! ( 2014-2017)

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Roterdam, heeft de Kamer van Koophandel diverse clusters opgestart rondom de biobased economy.

Agrodome is als kennispartner betrokken bij het “Businesscluster Bouw Zuid-Holland”. Dit cluster spant zich in om de kennislacunes van kansrijke biobased bouwmaterialen op te lossen, zodat de weg voor toepassing van BioBased producten in de Bouw definitief geopend wordt. Op die manier zal de BioBased Business in de Bouw een enorme boost kunnen krijgen.
gobio.nu 

Ondernemers timmeren aan de weg richting marktkansen voor biobased bouwen