Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten en partner voor LCA-reviews .De samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Op deze projectpagina staan lopende projecten waar Agrodome B.V., Advies en Ontwikkeling in deel neemt.

De projecten waar Stichting Agrodome in deel neemt staan hier niet bij. Kijk op Stichting Agrodome/projecten voor meer informatie.

 

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een ontwikkelbureau en een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.


 

logo europa

Agrodome Advies en Ontwikkeling neemt deel aan het Europese innovatie project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) .


Samenwerkingsprojecten rondom onderzoek, onderwijs en voor het bedrijfsleven waar Agrodome B.V. in deelneemt. 


logo CBCI Interreg

logo europa

Project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)

Omvangrijk onderzoek naar efficiënt gebruik van grondstoffen in de bouw

Agrodome Advies en Ontwikkeling is partner in het Interreg2Seas project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI). Het doel van het project is om een werkende – circulaire – aanpak te ontwikkelen voor circulair en biobased bouwen.

Bij de aanpak worden meegenomen: integraal technische aspecten, business modellen en randvoorwaardelijke aspecten (juridische, sociale). De aanpak wordt onder andere ontwikkeld aan de hand van prototyping bij de University of Bath (UK) en SPARK Maker Space in Den Bosch én met behulp van real-live projecten in Vlaanderen en Zeeland. In dit project werkt Agrodome samen met tien partners en zeventien observer partners in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Avans University for Applied Science is de leadpartner. Meer informatie  
Nieuwsbericht februari 2019    Newsletter October 2020   Newsletter January 2021     Newsletter March 2021   Newsletter June 2021  Newsletter October 2021  Newsletter January 2022    Newsletter April 2022  

Informatieposter 1 (pdf) Informatieposter 2 (pdf) White paper 1 - Vijf bouwstenen White paper 2 - Aanbesteden White paper 3 - Regels & Voorschriften Magazine - All the tools you need to build circular and biobased

Maak een circulair constructie project met de informatie en de bijbehorende tool: circularbuilt

With the help of the information on the circular built website and the accompanying tool, you’ll have a circular construction project in no time.


logo TKI -BBE en biobased economy

 

Project

Milieuprestatie biobased bouwmaterialen in beeld

Het Biobased-In-NMD-project stelt, voor een heel scala aan biobased bouwmaterialen, categorie 1-productkaarten voor de Nationale Milieudatabase (NMD) op. Ook worden hierin op de juiste manier biogeen CO2- en end-of-lifescenario’s meegenomen. Op deze manier kunnen MKB-bedrijven hun biobased bouwmaterialen beter in de markt zetten.

Meer informatie  

 


logo SIA

 

SIA RAAK projectBio-Iso’

 

Bio-Iso is een SIA RAAK project waarin producenten, opdrachtgevers, onderzoekers en experts kijken naar de onderbouwing van bouwfysische eigenschappen van bio-based isolatiematerialen. Bio-based isoleren gaat onder andere over: energie, duurzaamheid en comfort.

Meer informatie  


bouwblokken van mycelium

Building On Mycelium

In het project “Building On Mycelium” onderzoeken Hogeschool Avans, HZ University of Applied Science en partners hoe lokaal beschikbare organische afvalstromen kunnen worden gebruikt om mycelium biocomposieten te produceren, met eigenschappen die ze geschikt maken voor de bouwsector. In dit project zal de nadruk liggen op (het bestuderen van) de vervaardiging van meubels of interieur panelen. Agrodome Advies & Ontwikkeling is een van de partners in dit project.

Meer informatie en een animatiefilmpje op de site van CoE BBE (Centre of Expertise Biobased Economy)  

Meer informatie over de voortgang van het project   


.jaren 30 huis

Biobased en circulaire renovatie van jaren 30 woning

Agrodome B.V. begeleidt en onderzoekt de renovatie van een jaren 30 woning. Uitgangspunt is deze woning zoveel mogelijk te updaten naar de huidige en toekomstige normen. Sleutelbegrippen zijn: comfortabel, energiezuinig en gezond. In deze renovatie wordt met behoud van zoveel mogelijk jaren 30 details gewerkt aan een goede isolatieschil, bijpassende installaties en vergroten van biodiversiteit. Producten die o.a. worden gebruikt zijn houtvezelisolatie, leemafwerking, groendaken en natuurlijke vloeren.

zolder isolatie jaren 30 woning

jaren30 huis leenafwerking

Zolder met houtvezelisolatie en dampopen folie.

Ramen van FSC-hout met HR++glas en afwerking met leem.


Onderzoek naar de milieu impact van materialen en producten

Agrodome B.V. maakt Levens Cyclus Analyse (LCA) rapportages en Environmental Product Declarations (EPD). Opdrachtgevers zijn bedrijven uit Nederland en andere Europese landen.

 

Meer informatie over LCA’s vindt u op de pagina Producten  


logo inside inside

Reviewer voor INSIDE/INSIDE

Inside/Inside is hét centrale online platform waar objectief inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is. Gebruikers zoals interieurarchitecten, facilitair medewerkers, ontwikkelaars en consumenten selecteren interieurproducten en materialen. Vervolgens kunnen zij detailinformatie lezen én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken. Meer informatie over de LCA procedure en aanleveren.

Inside inside


Toetser voor de Nationale Milieu Database (Stichting NMD)

De Nationale Milieu Database wordt geraadpleegd voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen, bouwwerken en GWW-werken volgens de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ . Het is gebruikelijk dat daarbij gebruik wordt gemaakt van geborgde milieurelevante materiaal- en productinformatie uit de NMD. Fred van der Burgh en Sissy Verspeek van Agrodome BV zijn LCA-deskundig en door Stichting NMD als toetser erkend zijn voor het toetsen van categorie 1 en 2 data t.b.v. opname in de Nationale Milieudatabase.

Meer informatie over de Databse en LCA-data .

Nationale Milieu Database