Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten. Deze samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Op deze projectpagina staan lopende projecten waar Agrodome B.V., Advies en Ontwikkeling (vanaf augustus 2018) in deel neemt.

Ook projecten waar Stichting Agrodome in deel neemt staan hieronder nog genoemd. Kijk op Stichting Agrodome/projecten voor meer informatie.

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Onze belangrijkste projecten staan bij Projecten in Nederland en Europa.

Agrodome is een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.


 

logo europa

Agrodome Advies en Ontwikkeling neemt deel aan het Europese innovatie project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) .

Europese projecten door Stichting Agrodome: Growing a green future Circulaire Weginfrastructuur  . CAP’EM , Envireo en PEF, pilot project Thermal insulation .


Samenwerkingsprojecten rondom onderzoek, onderwijs en voor het bedrijfsleven waar Agrodome B.V. in deelneemt. 


 

LCA-studie over houten sluisdeuren voor Rijkswaterstaat

Het onderwerp van de studie is een gestandaardiseerde houten sluisdeur ten behoeve van projecten van Rijkswaterstaat.  De resultaten worden omgezet in MKI-waarden, die gebruikt gaan worden om verschillende materialisaties van de sluisdeur te gaan vergelijken. Het gaat dan om een vergelijking met beton, staal en kunststof op basis van MKI-waarden en een LCC.

Meer informatie  

 


bouwblokken van mycelium

Building On Mycelium

In het project “Building On Mycelium” onderzoeken Hogeschool Avans, HZ University of Applied Science en partners hoe lokaal beschikbare organische afvalstromen kunnen worden gebruikt om mycelium biocomposieten te produceren, met eigenschappen die ze geschikt maken voor de bouwsector. In dit project zal de nadruk liggen op (het bestuderen van) de vervaardiging van meubels of interieur panelen. Agrodome Advies & Ontwikkeling is een van de partners in dit project.

Meer informatie en een animatiefilmpje op de site van CoE BBE (Centre of Expertise Biobased Economy)   

 


logo CBCI Interreg

logo europa

Project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)

Omvangrijk onderzoek naar efficiënt gebruik van grondstoffen in de bouw

Agrodome Advies en Ontwikkeling is partner in het Interreg2Seas project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI). Het doel van het project is om een werkende – circulaire – aanpak te ontwikkelen voor circulair en biobased bouwen.

Bij de aanpak worden meegenomen: integraal technische aspecten, business modellen en randvoorwaardelijke aspecten (juridische, sociale). De aanpak wordt onder andere ontwikkeld aan de hand van prototyping bij de University of Bath (UK) en SPARK Maker Space in Den Bosch én met behulp van real-live projecten in Vlaanderen en Zeeland. In dit project werkt Agrodome samen met tien partners en zeventien observer partners in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Avans University for Applied Science is de leadpartner. Meer informatie  
Nieuwsbericht februari 2019

Informatieposter 1 (pdf) Informatieposter 2 (pdf)

.

beeld WUR-food-biobased-research

Project ACT Tiny houses

Onderzoek naar mogelijkheden voor biobased ‘Tiny Houses’

Agrodome Advies en Ontwikkeling heeft een opdracht voor studenten van de Wageningen University geïnitieerd. Het doel is om de mogelijkheden in kaart te brengen voor de bouw van kleine biobased units voor huisvesting, kantoor etc. Studenten doen dit onderzoek in het kader van het S-ACT programma. Het onderzoek vindt plaats begin 2019 en wordt in maart 2019 afgerond. Meer informatie 

Over Academic Consultancy Training

Wageningen University & Research biedt de mogelijkheid om tegen relatief weinig kosten en tijd een project te laten uitvoeren door Master studenten. Voor de studenten is dit een kans om in de laatste fase van hun studie in een real-life setting aan een project voor een opdrachtgever te werken. Academic-Consultancy-Training


circulaire-bouweconomie-RVO

Circulair inkopen bij gemeenten

In het kader van de impulsregeling klimaatneutraal en circulair inkopen van RVO heeft Agrodome Advies en Ontwikkeling haar expertise geleverd voor een pilot bij de gemeente Geldrop-Mierlo.

Meer informatie in nieuwsbericht: Stappen in de Circulaire Economie    en op de website van RVO Stappenplan circulair bouwen  . 


Projecten waar Stichting Agrodome in deel neemt:Natureplus

Stichting Agrodome is de vertegenwoordiger van Natureplus in Nederland

Natureplus is een Europees eco-label voor duurzame bouwproducten. Bijzonder aan het label is dat er onafhankelijke toetsing plaatsvindt van de gezondheidsaspecten van de materialen. Daarnaast kijkt het label naar de effecten op klimaat, uitputting van grondstof en sociale omstandigheden. Hiermee is het Natureplus label het meest complete, internationale keurmerk voor de duurzame bouw. Het Natureplus label voldoet aan de eisen van ISO 14024.

Meer informatie in het Nederlands
Meer informatie (Duits en Engels): www.natureplus.org
Database met producten: www.natureplus-database.org


.

logo Europese Unie - Op oost

Cluster Circulaire Weginfrastructuur

Stichting Agrodome zet samen met 6 partners in dit project gezamenlijk een clusternetwerk op met als thema circulaire weginfrastructuur. Dat gebeurt samen met mkb-bedrijven, netwerkorganisaties op het gebied van circulaire economie én opdrachtgevers die hierbij aanhaken.

Meer informatie Cluster Circulaire Weginfrastructuur  


.logo-ibi2

IBI²

IBI² staat voor ‘Institute of Biomimicry for Interior Innovations’. Hierbij zijn duurzaamheid, biomimicry en leren denken zoals de natuur dat doet de sleutels. Afval wordt gezien als een grondstof voor nieuwe producten. Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologisch afbreekbaar te zijn. Architecten en bedrijven uit de bouwsector kunnen bij IBI² terecht voor advies en inspiratie rond het gebruik van materialen in de bouw. Agrodome levert aan IBI² expertise als consultant bij bouwvragen, gebiedsprojecten en productontwikkelingen en zet samen met IBI² projecten op.

Meer informatie IBI²  

Stichting Agrodome heeft meegewerkt aan het mooie inspiratieboek van IBI². Daarin komt de kracht en schoonheid van natuurlijke materialen en hun vele ontwerp mogelijkheden mooi in beeld. Met onder andere voorbeelden van Mycelium (CoEBBE), Isolatie gebaseerd op de ijsbeer (Lindezine), Europees hardhout (Robiniawood), Ecologisch plaatmateriaal (Cemplaat) en toepassingen van Leem (Tierrafino).
IBI2_Designbook_A4_LR   (Pdf 20Mb)


wageningen klimaatneutraal

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving

Duurzaamheidsprofiel bouwmaterialen voor gemeenten (vanaf 2018)

Woningbouwers stimuleren om stappen te zetten naar een circulaire economie.

De gemeente Wageningen werkt met een duurzaamheidsprofiel om bij een gesprek over woning (ver)bouw de bouwer en opdrachtgevers te stimuleren om zoveel mogelijk te doen om de woningen te verduurzamen. Hiervoor hanteert de gemeente een matrix met maatregelen op gebied van Energie, Afval, Water en Materiaal gebruik.

Meer informatie duurzame materialen in de woningbouw 


logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

logo europa

Europees grensoverschrijdend innovatieproject

Growing a green future (vanaf 2017)

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag gaan met deze materialen. ‘Growing a green future’ pakt dit en zet een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie.

Stichting Agrodome, Inagro  en Millvision gaan in dit project aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Met lokale geteelde hennep, vlas of miscanthus worden de noodzakelijke bouwmaterialen geproduceerd, bijvoorbeeld bouwblokken, isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal.

Meer informatie vindt u op de site van grensregio.nl


logo-circulairbouwen

Het circulaire bouwen

GFSC consultants and Engineers, Synerco Communicatie, de Radboud Universiteit, de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen , Stichting Agrodome, Optimal Planet en de NTP-groep hebben de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Circulair Bouwen (voorheen Het Nieuwe Bouwen) om concrete invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie binnen de bouwsector. Waarbij tal van cross-overs zullen worden gemaakt om zowel technische, maatschappelijke, bestuurlijke en economische innovaties te realiseren.

Stichting Circulair Bouwen 


schermafbeelding kennisbank biobasedbouwen

Kennisbank Biobased Bouwen (vanaf 2014)

De Kennisbank Biobased Bouwen is ontstaan vanuit de Green Deal Biobased Bouwen waarin 30 bedrijven en kennisinstellingen en drie ministeries werkten om biobased materialen, producten en bouwconcepten op de kaart te zetten. Partners in de kennisbank biobased bouwen zijn Avans en IcDuBo.

Kennisbank biobased bouwen op biobasedbouwen.nl