Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten. Deze samenwerkings- en innovatieprojecten zijn verschillend qua karakter en opzet.

Projecten & samenwerking in ecologisch bouwen

 

De belangrijkste projecten staan staan hieronder. Een aantal projecten en samenwerkingsverbanden zijn geïnitieerd door Europa en de Nederlandse overheid. Maar we zijn zelf ook actief in het verbinden van organisaties en bouwbedrijven die aan de weg timmeren om de bouw milieuvriendelijker te maken.

Agrodome is een netwerkorganisatie. Daardoor kunnen we groots denken, terwijl we maar klein zijn.

De afgeronde projecten en organisaties waar Agrodome partner is in duurzaam bouwen vind je op de andere tabbladen.

 

logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

logo Europese commissie

 

Agrodome neemt ook deel aan Europese innovatie projecten zoals Growing a green future  Circulaire Weginfrastructuur en PEF, pilot project Thermal insulation .

 

 

Samenwerkingsprojecten rondom onderzoek, onderwijs en voor het bedrijfsleven waar Agrodome in deelneemt.

.


.

logo Europese Unie - Op oost

Cluster Circulaire Weginfrastructuur

Agrodome zet samen met 6 partners in dit project gezamenlijk een clusternetwerk op met als thema circulaire weginfrastructuur. Dat gebeurt samen met mkb-bedrijven, netwerkorganisaties op het gebied van circulaire economie én opdrachtgevers die hierbij aanhaken.

Meer informatie Cluster Circulaire Weginfrastructuur  


.logo-ibi2

 

IBI²

IBI² staat voor ‘Institute of Biomimicry for Interior Innovations’. Hierbij zijn duurzaamheid, biomimicry en leren denken zoals de natuur dat doet de sleutels. Afval wordt gezien als een grondstof voor nieuwe producten. Elk onderdeel van elk product dient opnieuw bruikbaar of biologish afbreekbaar te zijn. Architecten en bedrijven uit de bouwsector kunnen bij IBI² terecht voor advies en inspiratie rond het gebruik van bio-based materialen in de bouw. Agrodome levert aan IBI2 expertise als consultant bij bouwvragen, gebiedsprojecten en productontwikkelingen en zet samen met IBI2 projecten op.

Meer informatie IBI²  

Agrodome heeft meegewerkt aan het mooie inspiratieboek van IBI2. Daarin komt de kracht en schoonheid van natuurlijke materialen en hun vele ontwerp mogelijkheden mooi in beeld. Met onder andere voorbeelden van Mycelium (CoEBBE), Isolatie gebaseerd op de ijsbeer (Lindezine), Europees hardhout (Robiniawood), Ecologisch plaatmateriaal (Cemplaat) en toepassingen van Leem (Tierrafino).
IBI2_Designbook_A4_LR   (Pdf 20Mb)


 

wageningen klimaatneutraal

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving

Duurzaamheidsprofiel bouwmaterialen voor gemeenten (vanaf 2018)

Woningbouwers stimuleren om stappen te zetten naar een circulaire economie.

De gemeente Wageningen werkt met een duurzaamheidsprofiel om bij een gesprek over woning (ver)bouw de bouwer en opdrachtgevers te stimuleren om zoveel mogelijk te doen om de woningen te verduurzamen. Hiervoor hanteert de gemeente een matrix met maatregelen op gebied van Energie, Afval, Water en Materiaal gebruik.

Meer informatie duurzame materialen in de woningbouw 

 


 

 

logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

logo europa

Europees grensoverschrijdend innovatieproject

Growing a green future (vanaf 2017)

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag gaan met deze materialen. ‘Growing a green future’ pakt dit en zet een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie.

Stichting Agrodome, Inagro  en Millvision gaan in dit project aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Met lokale geteelde hennep, vlas of miscanthus worden de noodzakelijke bouwmaterialen geproduceerd, bijvoorbeeld bouwblokken, isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal.

Meer informatie vindt u op de site van grensregio.nl


Stichting Ciculair bouwen

Het circulaire bouwen

GFSC consultants and Engineers, Synerco Communicatie, de Radboud Universiteit, de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen , Stichting Agrodome, Optimal Planet en de NTP-groep hebben de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Circulair Bouwen (voorheen Het Nieuwe Bouwen) om concrete invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie binnen de bouwsector. Waarbij tal van cross-overs zullen worden gemaakt om zowel technische, maatschappelijke, bestuurlijke en economische innovaties te realiseren.

Stichting Circulair Bouwen 


logo Ecobouw

 

Stichting Ecobouw Nederland (vanaf 2016)

Ecobouw Nederland  is opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en optimaliseren.

.
Bestuur en secretariaat EcoBouw Nederland
Bestuur en secretariaat EcoBouw Nederland van links naar rechts; Ralf van Tongeren, Fred van der Burgh, Sissy Verspeek, Patrick Schreven, Jaap van de Linde, Hans van der Torren en John van Mourik.
Ecobouw NL bij IcDubo
Stand van Ecobouw NL bij IcDubo in Rotterdam
.
Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De bouwwereld moet van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen.

Afspraken klimaatconferentie Parijs 2015 


schermafbeelding kennisbank biobasedbouwen

Kennisbank Biobased Bouwen (vanaf 2014)

De Kennisbank Biobased Bouwen is ontstaan vanuit de Green Deal Biobased Bouwen waarin 30 bedrijven en kennisinstellingen en drie ministeries werkten om biobased materialen, producten en bouwconcepten op de kaart te zetten. Partners in de kennisbank biobased bouwen zijn Avans en IcDuBo.

Kennisbank biobased bouwen op biobasedbouwen.nl


logo Bouwboulevard

Bouwboulevard (vanaf 2013)

Agrodome heeft de virtuele bouwbeurs “Bouwboulevard” ontwikkeld. Hiermee wordt de informatie over duurzame bouwoplossingen en producten toegankelijk voor iederen met een internet aansluiting. 24 uur per dag, 7 dagen ook op feest en vakantietijden.

bouwboulevard.com 


logo Europese commissie

Europees innovatieproject

PEF, pilot project Thermal insulation (2014 – 2018)

De Europese commissie, DG Environment, werkt aan de Product Environmental Footprint (PEF) als middel om op Europees niveau één markt te creëren voor groene producten . Om deze op LCA gebaseerde, methodiek te testen zijn er verschillende pilots opgestart.

Agrodome trekt , samen met de partners van het CAP’EM project, de pilotversie voor thermische isolatiematerialen in de brede zin. Vertegenwoordigende federaties van alle gangbare isolatieproducten in Europa nemen deel aan deze pilot.

ec.europa.eu/commission/index_en 

Meer informatie PEF op website EU  

Afgeronde innovatieprojecten in Nederland en Europa waar Agrodome deel in heeft genomen.

.


logo capem

CAP’EM (2010 – 2014)

Agrodome is de Nederlandse partner in het Interreg IVb project Cycle Analysis Procedure for the Eco-impact of Materials (CAP’EM) . Dit project richt zich op de ontwikkeling van een Europese LCA methodiek geschikt voor MKB bedrijven en de informatieverstrekking over het gebruik en de toepassing van ecologische bouwmaterialen.

Meer informatie over het CAP’EM project  

CAP’EM op de bouwboulevard 


logo ENVIREO

ENVIREO (2012-2014)

Agrodome is als partner in het CAP’EM project tevens partner in het Strategische cluster project ENVIREO van het Interregprogramma IV. In dit project wordt de kennis van vier verschillende InterregIV projecten gebundeld en uitgewisseld. Ook is gewerkt aan een publiekstool. Om de kennis te delen. Het zijn allemaal projecten op het gebied van duurzaam bouwen, met verschillende invalshoeken; Materiaal, Nieuwbouw, Renovatie, Monumenten, Kantoor- en bedrijfsgebouwen, Woonhuizen en Treinstations.

Envireo op de bouwboulevard 


BO Hotel (2014 – 2016)

Studie over gebruik en voordelen van lokale biobased materialen voor het BO-hotel, project in ontwikkeling.
BO-hotel is een initiatief van een groep ondernemers olv Ben Harsta, BNO innovaties, om zorg en wellness faciliteiten te koppelen aan recreatieve activiteiten rondom het Apeldoorns kanaal. Het toepassen van biobased materialen, producten en -bouwconcepten kan een belangrijke rol spelen voor de gezondheid en het welbevinden van de gebruikers. Dit initiatief heeft de Veluwse Innovatieprijs 20113 ontvangen.

alduurzaam-bohotel 


logo green deal biobased bouwen

Green Deal Biobased Bouwen (2013 – 2016)

Agrodome is penvoerder van de Green Deal Biobased Bouwen. In deze Green Deal werken ruim 30 bedrijven en kennisinstellingen samen met drie ministeries aan het creëren van een gelijk speelveld voor biobased materialen, producten en bouwconcepten. Hoofdthema’s zijn: wet- en regelgeving, kennisdeling/communicatie, marketing en duurzaam inkopen.

Green Deal biobased bouwen

De belangrijkste resultaten zijn:


BIC Achterhoek (2014 – 2016)

Agrodome werkt samen met de HAN, Graafschap college en gebiedsontwikkeling Laarberg aan de opzet van een Biobased Innovation Centrum Achterhoek. (BIC Acherhoek. Het centrum BIC-Achterhoek zal ruimte gaan bieden aan innovatieve bedrijven en startende ondernemers in de biobased economy. Agrodome richt zich binnen dit concept op de invulling voor en door de bouwsector passend binnen het thema biobased economy.
www.bic-achterhoek.nl 


logo gobio

GOBIO! ( 2014-2017)

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Roterdam, heeft de Kamer van Koophandel diverse clusters opgestart rondom de biobased economy.

Agrodome is als kennispartner betrokken bij het “Businesscluster Bouw Zuid-Holland”. Dit cluster spant zich in om de kennislacunes van kansrijke biobased bouwmaterialen op te lossen, zodat de weg voor toepassing van BioBased producten in de Bouw definitief geopend wordt. Op die manier zal de BioBased Business in de Bouw een enorme boost kunnen krijgen.

GoBio rapport biobased innovatie voor het MKB – biobased materialen en bouwconcepten (pdf) 


logo IBuild Green

IBuild Green (2013 – 2017)

Agrodome is partner in the iBuildGreen project. iBuildGreen is a webbased tool to connect the end-consumers to the building information chain. iBuildGreen offers the possibility to connect configurations to external databases like the CAP’EM database, and calculation models. This feature makes iBuildGreen unique. Consumers have the opportunity to compare configurations in respect to environmental impact, energy efficiency, costs and comfort. And make their chooses of materials based upon this information.

www.ibuildgreen.eu 


logo SIA

SIA-RAAK project Polypyrrol (2015 – 2018)

Binnen het SIA-RAAK project Polypyrrol wordt er gekeken welke slimme voordelen toegevoegd kunnen worden aan biobased materialen met behandeling van Polypyrrol. Op de eerste plaats is er voor de bouw gekeken naar een biobased gevel. Er is een overzicht gemaakt … Lees verder

Meer informatie op de site van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek