Malieveldverklaring – emissievrij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen

geplaatst in: Artikel | 0

DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Zij doen dit in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering. Zij stelde de Malieverldverklaring op die inmiddels door vele partijen uit de circulaire bouw is ondertekend.

Ook Agrodome BV heeft de Malieveldverklaring ondertekend. Hiermee geven wij aan actief te willen werken aan het terugdringen van emissies in de bouw.

De Malieveldverklaring

Met de Malieveldverklaring geven diverse partijen aan dat ze het terugdringen van stikstofemissies voor zichzelf als een belangrijke opgave zien. Zij willen stikstofemissies aanpakken in samenhang met andere opgaven rond CO2-reductie en fijnstof. Op 12 december 2019 werd de verklaring aangeboden aan Minister Stientje van Veldhoven. Door de verklaring aan te bieden aan de wordt ook de overheid uitgenodigd om aan deze transitie naar emissievrij bouwen bij te dragen.

Onderstaande partijen hebben inmiddels ondertekend.

Architecten

 • ORGA Architect
 • Paul de Ruiter Architects (PDR)
 • Team V Architectuur
 • de Architekten Cie.
 • marcus architecten
 • Mecanoo
 • VenhoevenCS architecture+urbanism
 • Urban Climate Architects
 • Rijnboutt
 • Ruimte voor leven

Brancheorganisaties

 • BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)
 • VIBA

Bouw

 • BAM
 • Heembouw
 • Strukton Worksphere
 • EcoBouwSalland

Ontwikkelaars

 • SADC (Schiphol Area Development Company N.V.)
 • EDGE Technologies (voormalig OVG)
 • AM
 • Blauwhoed
 • Merin
 • DGV Group

Adviesbureaus

 • Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.
 • Building for Tomorrow B.V.
 • Valstar Simonis B.V.
 • Merosch
 • ICS Adviseurs
 • KUBUS
 • Agrodome B.V.

Toeleveranciers

 • Saint-Gobain Benelux

Maatschappelijke organisaties/kennisorganisaties

 • Dutch Green Building Council (DGBC)
 • De Bouwcampus

Banken

 • ABN AMRO

De verklaring

Dutch Green Building Council (DGBC) nam het initiatief tot deze ambitieverklaring na het ontstaan van de stikstofcrisis. De Malieveldverklaring is ondertekend door bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, financiers, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en intermediairs, nauw betrokken bij projecten waarbij emissievrij ontwikkelen en bouwen op de agenda staat. Met de ondertekening bundelen ze de krachten om de emissies ten gevolge van bouwactiviteiten, nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen versneld te reduceren.

Ook ondertekenen of supporten?

De ondertekenaars doen ook een oproep aan andere partijen binnen en buiten de sector om zich aan te sluiten bij deze beweging. Ziet jouw organisatie het ook als belangrijke opgave om emissies terug te dringen, sluit dan met jouw organisatie aan bij de ondertekenaars van de Malieveldverklaring. Het ondertekenen van de verklaring staat open voor organisaties die direct betrokken zijn bij projecten waarbij emissievrij ontwikkelen en bouwen op de agenda staat. Neem voor meer informatie contact op met Jan Kadijk, Manager Kennis en Innovatie bij DGBC en initiator van de Malieveldverklaring via: communicatie@dgbc.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *