Inspiratiesessie ‘Eiwitteelt en haar plaats in biobased economy en functie in kringlooplandbouw’

geplaatst in: Agenda archief | 0

woensdag 19 juni  - Agenda archief

Locatie: Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat.logo-EU-growing-a-green-future
Datum: 19 juni.  Tijd: 14.30

Programma 'Eiwitteelt'


14.30 Welkom en kleine introductie (Charlotte van Sluijs, Rusthoeve)

Nieuwe teelten zijn voor de toekomst van de akkerbouw essentieel. Door specialisatie en de marktontwikkeling zijn meerdere kleine teelten verdwenen. Nadelige effecten hiervan zijn de kleinere risico spreiding, het wel of niet slagen van een gewas door weersomstandigheden of de markt heeft daarmee meteen grote gevolgen. Ook voor gewasrotatie zijn meerdere gewassen uiteraard wenselijk. 

Nieuwe gewassen vinden, waar een markt voor is, is zeer lastig. Tevens moeten we ook leren van het verleden, waarbij we bij de zoektocht naar nieuwe gewassen meteen de hele keten in ogenschouw moeten nemen. Produceren voor wereldmarkt, waarbij er geen vergoeding is voor de hoge kwaliteitseisen, is geen houdbaar systeem voor de akkerbouw. 

Vanuit Rusthoeve werken we aan de zoektocht naar nieuwe gewassen vanuit meerdere sporen, waaronder de zoektocht naar letterlijk nieuwe gewassen voor dit teeltgebied zoals Zoete aardappel en Yacon voor menselijke consumptie. Een ander spoor is de zoektocht naar gewassen voor de nieuwe, nog onbekende toepassingen zoals voor de biobased ecomony. De biobased garden is hierbij een zichtbaar ijkpunt voor al deze activiteiten. 

CZAV is in samenwerking met onder andere Martijn Buijsse, Provincie Zeeland en ZLTO gestart met de zoektocht naar eiwithoudende gewassen. Dit met de wens om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de eiwittransitie/kringlooplandbouw

14.40 Eiwit, kleine historie en stand van zaken (Martijn Buijsse, Buijsse Consultancy)

14.55 Discussie : welke ervaringen zijn er met nieuwe teelten
- Welke knelpunten ervaren de telers  
- Welke oplossingen kunnen we aan denken?

Deze en andere evenementen kunt u nalezen in Nieuwsbrief 9 juni 2019 van Growing a Green Future

Terug naar agenda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *