Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)

geplaatst in: Project | 1

Project opbouw en partnerslogo CBCI intereg EU 2seas

De looptijd van het Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) project is ca. 3 jaar. In september 2022 zal het project worden afgerond. Het project wordt mede gefinancierd vanuit het Interreg 2 Zeeën programma. Het totale project heeft een budget van bijna 7 miljoen Euro, waarvan ca. 2 miljoen Euro aan investeringen in de pilots.

Het project is opgebouwd uit een aantal werkpakketten, die elkaar onderling gaan inspireren en bijdragen aan de gezamenlijke strategie om verder te komen in de transitie naar een circulaire bio-based bouweconomie:

  • Sociaal-economische aspecten van CBCI, business modellen geleid door Hogeschool Avans
  • Technische mogelijkheden en randvoorwaarden bij het toepassen van circulaire, bio-based bouwmaterialen en concepten, geleid door Universiteit van Bath
  • Juridische en procesmatige aspecten, inclusief aanbesteding, geleid door de Vlaamse Bouw Federatie
  • Pilots ter toetsing Emergis, Gent en Kamp C, geleid door Agrodome B.V.
  • Communicatie (workshops, symposia, expo etc.) geleid door de Leadpartner, Hogeschool Avans

Docent-onderzoekers en lectoren van het Expertisecentrum Technische Innovatie, het Expertisecentrum Sustainable Business en het Center of Expertise Biobased Economy werken gedurende het project met studenten van diverse opleidingen van Avans, waaronder Bouwkunde, Technische Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Milieukunde, Industrial Engineering en Communicatie Multimedia Design. Ook in Vlaanderen en Engeland zullen studenten bij de projecten worden betrokken.

Partners in het CBCI project

NL
Avans University of Applied Sciences
Applied research; process and economics

BE
Kamp C
Business network, pilot

UK
University of Bath
Applied research, business network UK

NL
Emergis
Pilot, experience circular business models

BE
Belgian Building Research Institute – BBRI
Applied research, regulation, LCA

NL
Agrodome B.V.
Business network, knowledge, LCA, NL, France

BE
Flemish Construction Confederation
Business network Belgium, regulation

BE
KU Leuven
Applied research, social aspects, LCA, pilot

NL
Province of Zeeland
Policy, Circular procurement

NL
HZ University of Applied Sciences
Applied research materials

Observers

(per 1-2-2019)

NL
RABO Real Estate Finance
Bank, financial

UK
Hempcrete Ltd
Circular business network, cases, ASBP

NL
Orga architect
Architect, DGBC, BREEAM, real estate

F
Cd2E
Business network France, circular expo, cases

NL
BRBS Recycling
Branch demolition and recycling

UK
National Trust     
Building owner, real estate, case studies

NL
Brink Management & Advies B.V.                               
Private Public Partnership

NL
Justion Advocaten
Juridical legal experience circular

NL
BNA (Bond Nederlandse Architecten) 
Union of Architects

B
City of Mechelen
Municipality, policy, case-study

NL
RVO
Policy and business support

B
Woonder cvba
Network for natural building and builders

B
City of Gent          
Municipality, policy

B
VIBE 
Business network Belgium

B
Bouwunie      
Sector organization Flemish Building SMEs

NL
FSC Nederland   
Network organization for certification

BE
Province of East Flanders    
Regional government authority

NL
ORG-ID        
Private consultancy organization and government

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *