Inspiratiesessie ‘Eiwitteelt en haar plaats in biobased economy en functie in kringlooplandbouw’

geplaatst in: Agenda, Evenementen | 0

Nieuwe teelten zijn voor de toekomst van de akkerbouw essentieel. Door specialisatie en de marktontwikkeling zijn meerdere kleine teelten verdwenen. Nadelige effecten hiervan zijn de kleinere risico spreiding, het wel of niet slagen van een gewas door weersomstandigheden of de markt heeft daarmee meteen grote gevolgen. Ook voor gewasrotatie zijn meerdere gewassen uiteraard wenselijk. 

ICBBM2019 | 3rd International Conference on Bio-Based Building Materials

geplaatst in: Agenda, English | 0

The purpose of this international conference is to present the latest available scientific and technical information in the field of bio-based building materials, natural fibres, earthen ramped, innovative hybrid composites natural fibres, sustainable binders for sustainability and energy efficiency of buildings, life cycle analysis of bio-based building materials.

Inspiratiesessie Textiel 2!

geplaatst in: Agenda, Evenementen | 0

Tijdens de eerste inspiratiesessie rondom lokaal textiel, waarbij meerdere partijen vanuit de hele keten aanwezig waren, van vlastelers tot ontwerpers is er een centrale vraag die naar voren kwam: hoe zorgen we ervoor dat textiel ook in Europa weer geproduceerd wordt.