ICBBM2019 | 3rd International Conference on Bio-Based Building Materials

geplaatst in: Agenda archief | 0

The purpose of this international conference is to present the latest available scientific and technical information in the field of bio-based building materials, natural fibres, earthen ramped, innovative hybrid composites natural fibres, sustainable binders for sustainability and energy efficiency of buildings, life cycle analysis of bio-based building materials.

Inspiratiesessie ‘Eiwitteelt en haar plaats in biobased economy en functie in kringlooplandbouw’

geplaatst in: Agenda archief | 0

Nieuwe teelten zijn voor de toekomst van de akkerbouw essentieel. Door specialisatie en de marktontwikkeling zijn meerdere kleine teelten verdwenen. Nadelige effecten hiervan zijn de kleinere risico spreiding, het wel of niet slagen van een gewas door weersomstandigheden of de markt heeft daarmee meteen grote gevolgen. Ook voor gewasrotatie zijn meerdere gewassen uiteraard wenselijk. 

Communication of Bio-Based Products

geplaatst in: Agenda archief, English | 0

A BioCannDo webinar. BioCannDo is about explaining the idea of the bioeconomy and of bio-based end-products in a clear and understandable language, in a scientifically correct manner, and connect it to everyday life. Collaboration partners can share and learn about good practices in approaches and formats for communication to the general public.

Growing a Green Future; Inspiratiesessie recreatiewoning

geplaatst in: Agenda archief | 0

Inspiratiesessie ‘Growing a Green House’. 
Bio-based materialen wat kan je ermee in de recreatiesector? Tijdens Fibertastic neemt Agrodome de deelnemers aan de inspiratiesessie ‘mee’ op haar tocht naar de uiteindelijke woning.
In het Groot Arsenaal, Bergen op Zoom
Op donderdag 18 april 11:00 – 12:30