Inspiratiesessie Textiel 2!

geplaatst in: Agenda archief | 0

Tijdens de eerste inspiratiesessie rondom lokaal textiel, waarbij meerdere partijen vanuit de hele keten aanwezig waren, van vlastelers tot ontwerpers is er een centrale vraag die naar voren kwam: hoe zorgen we ervoor dat textiel ook in Europa weer geproduceerd wordt. 

ICBBM2019 | 3rd International Conference on Bio-Based Building Materials

geplaatst in: Agenda archief | 0

The purpose of this international conference is to present the latest available scientific and technical information in the field of bio-based building materials, natural fibres, earthen ramped, innovative hybrid composites natural fibres, sustainable binders for sustainability and energy efficiency of buildings, life cycle analysis of bio-based building materials.

Inspiratiesessie ‘Eiwitteelt en haar plaats in biobased economy en functie in kringlooplandbouw’

geplaatst in: Agenda archief | 0

Nieuwe teelten zijn voor de toekomst van de akkerbouw essentieel. Door specialisatie en de marktontwikkeling zijn meerdere kleine teelten verdwenen. Nadelige effecten hiervan zijn de kleinere risico spreiding, het wel of niet slagen van een gewas door weersomstandigheden of de markt heeft daarmee meteen grote gevolgen. Ook voor gewasrotatie zijn meerdere gewassen uiteraard wenselijk. 

Seminar: Circulair & Biobased bouwen (terugblik)

geplaatst in: Agenda archief | 0

Bouwen met natuurlijke materialen en waardevolle grondstoffen hergebruiken Op 5 juni was het Seminar ‘Circulair & Biobased bouwen’ van Greenworks. Met onder andere presentaties van Sissy Verspeek, Agrodome over biobased bouwmaterialen. Bekijk een compilatie van dit seminar via twitter.   … Vervolgd

Communication of Bio-Based Products

geplaatst in: Agenda archief, English | 0

A BioCannDo webinar. BioCannDo is about explaining the idea of the bioeconomy and of bio-based end-products in a clear and understandable language, in a scientifically correct manner, and connect it to everyday life. Collaboration partners can share and learn about good practices in approaches and formats for communication to the general public.