Agrodome B.V. geeft advies bij bouwprojecten. Voornamelijk aan professionals in de bouw en toeleveranciers. Maar bijvoorbeeld ook aan gemeentes, particulieren en scholen die kiezen voor verantwoorde oplossingen.

Flexibel bouwen met gebruik van natuurlijke grondstoffen

Samen met u (uw team) bespreken we uw plannen en ideeën die leiden tot een comfortabel en gezond leefmilieu met een lage milieu-impact. Daarna maken we een plan voor de meest geschikte bouwmaterialen, producten en bouwconcepten. Voor nieuwbouwprojecten kan de keuze bijvoorbeeld komen te liggen op houtskeletbouw, bouwen met kalkhennep blokken, strobouw of andere damp-open concepten. Ook bij renovatieprojecten zijn zulke bouwmaterialen en bouwconcepten vaak toe te passen.

Agrodome Advies & Ontwikkeling verbindt, analyseert en ontwikkelt. Wij maken samen met u een toekomstbestendige bouw.

Circulair bouwen voor professionals in de bouw

Door nieuwe technieken en inzichten kan er al heel veel.

Bouwbedrijven en woningbouwverenigingen maken een omslag naar duurzamere bouwmethoden met duurzamere oplossingen en bio-based materialen. Soms omdat een opdrachtgever dat vraagt maar ook steeds vaker vanuit vragen van de opdrachtgever. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

Wij horen graag wat uw ideeën zijn.

Oplossingsgericht met veel kennis van materialen

Wij adviseren welke oplossingen en materialen geschikt zijn voor het doel wat u voor ogen heeft. Samen komen we tot de juiste beslissingen voor uw situatie.

Aansluitend begeleidt Agrodome uw organisatie tijdens het bouwproces.

Circulaire oplossingen voor eigenaren

Uitleg over materialen bij IcDubo door Sissy Verspeek
Goed voor het milieu, gezond en aangenaam om in te wonen en te werken.

Kavelbezitters en eigenaren van gebouwen met verbouw- of renovatieplannen én interesse in de mogelijkheden van ecologisch en bio-based bouwen zijn van harte welkom voor een adviesgesprek in Wageningen.

Adviesgesprek en procesbegeleiding

Wij kunnen volstaan met een adviesgesprek maar ook verder van dienst zijn in het proces tot en met begeleiding van het bouwproces.

Voor een eerste gesprek, om kennis te maken en de vraag goed af te bakenen vragen wij € 150,- ex BTW, wij houden dan rekening met 1,5 uur. Als er een opdracht volgt, brengen bij deze kosten in mindering op de verdere kosten.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in de bouw

Bio-based bouwmaterialen

De Nederlandse overheid heeft als doel het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te verminderen. De ambitie van het grondstoffenakkoord is om in 2030 dit gebruik al te hebben teruggedrongen tot 50% en in 2050 tot 0%. Bio-based, circulaire grondstofgebruik wordt hiermee cruciaal.

Transitie naar een circulaire economie

Om deze transitie naar de circulaire economie te versnellen. Is maatschappelijk verantwoord inkopen een belangrijk middel. “Inkopers stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen en zorgen op die manier voor nieuwe businessmodellen die gericht zijn op waarde behoud van materialen en grondstoffen.”

Agrodome B.V. kan in projecten die inspelen op deze ontwikkelingen een rol spelen als adviseur en kennispartner voor bouwpartijen en opdrachtgevers. Agrodome heeft de kennis in huis en de ervaring om u als opdrachtgever en inkoper op weg te helpen naar een circulaire economie.

Voor een adviesgesprek kunt u contact opnemen met Fred van der Burgh of Sissy Verspeek.